utorok 5. februára 2019

Báseň o Marikovcoch z roku 1910

Vďaka nášmu spolupracovníkovi Miroslavovi Gašparíkovi sme získali veľmi zaujímavú báseň o Marikovcoch, ktorá vyšla ešte pred vznikom samostatného Československa, z roku 1910. Báseň napísal básnik Metoděj Jahn a vyšla v roku 1910 v Moravsko-slezskej revue, ročník 6.
Zdroj: Moravsko-slezská revue 1910