štvrtok 23. novembra 2017

Adam a Ján - dediční škultéti z Marikovej

Vďaka Ing. Miroslavovi Gašparíkovi sa nám podarilo získať ďalšiu listinu, vzťahujúcu sa na dejiny MARIKOVEJ. Ide o listinu, ktorú vydal Gabriel Balašša z Ďarmot, ktorý bol okrem iného aj sudcom. V listine potvrdzuje, že Adam a Ján sú dedičnými škultétmi v Marikovej.
Škultét, alebo šoltýs bol zakladateľ alebo sprostredkovateľ osídlenia obce na základe nemeckého a valašského práva. Pri kolonizácii podľa valašského práva sa nazýval tiež kenéz. Keďže vieme, že marikovú zasiahla vlna valašskej kolonizácie, je zrejmé, že v tomto prípade sa jedná o mená dedičných valašských škultétov z Marikovej. 

Na základe písomnej zmluvy so zemepánom získal škultét na založenie novej alebo osídlenie starej, spustnutej osady výsady, ktoré mu zabezpečovali výhodné majetkové pomery a dedičné richtárstvo s určitou súdnou a správnou právomocou. Pozýval osadníkov, rozdeľoval pôdu a bol výkonnou zložkou medzi zemepánom a poddanými. Od konca 17. storočia sa pojmom škultét/šoltýs označoval aj richtár, ktorý nemal nijaké výsady.

Slovo šoltýs pochádza z nemeckého Schultheiß (v strednej hornej nemčine "rozkazovač k vyrovnaniu podlžnosti" < Schuld - podlžnosť, dlhované plnenie + heißen - rozkázať, vyzvať, primäť) a označovalo súdno-výkonné právomoci šoltýsa. V slovenskej, nemeckej alebo latinskej podobe je základom mnohých priezvisk - Šoltýs, Šulc, Schulz(e), Škultéty, Škulta pod..

Po urbárskej regulácii za Márie Terézie inštitúcia šoltýstva úplne zanikla.

Orgoň

Zdroj: Wikipedia

pondelok 30. októbra 2017

Chalúpka marikovských tradícií

Dňa 28.10.2017 sme otvorili v Besném chalúpku ľudových tradícií. Kto si bude chcieť niekedy pozrieť ako žili naši starí rodičia pred 100 rokmi, má dvere otvorené. Chalúpku nájdete v Besném na čísle domu 244. Je však vhodné vopred kontaktovať majiteľku na telefónnom čísle 0948230477, ktorá každému rada chalúpku otvorí.Viac slov nieje potrebných, stačí si pozrieť video:

utorok 7. marca 2017

Marikovské osady

Vďaka Miroslavovi Gašparíkovi Vám prinášame zaujímavý dokument - zoznam marikovských osád z roku 1941.Zároveň z podstatnej časti jeho dielom je tiež mapa, na ktorej sú vyznačené osady na území Dolnej a Hornej Marikovej.

Marikovské osady !!!
<iframe src="https://widgets.scribblemaps.com/sm/?d=true&z=true&l=true&id=1KqssSnJQm" width="720" height="550" frameborder="0" title="Marikova" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>