piatok 20. júna 2014

Holuby písal o Marikovcoch


Slovenský národovec, dejateľ, historik a vedec Jozef Ľudovít Holuby napísal v 19. storočí  množstvo zaujímavých diel. Jedno  nich sa nazýva "Ukážka žartovného prekárania slovenského" a vyšlo v roku 1896. Okrem iných zaujímavých a vtipných príbehov som tam našiel aj jeden, ktorý je priamo o Marikovcoch. Prinášam ho v pôvodnom znení:


"Maríkovanov premŕzajú, že zabili do oziminy zatúlavšieho sa žrebca, a keď sa dozvedeli, že to bol žrebec vojenský, tedy cisársky, báli sa veľkej pokuty. Tu bola tedy rada drahá; čo urobiť, aby spôsobenú škodu napravili? I uradili sa, že vezmú guľovatú dyňu a vysedia z nej žrebca. Vzali tedy hodnú dyňu, vyniesli ju na vysoký vrch a počali na nej rad radom, po numere sedieť, ako kvočka na vajciach. Tak prišiel rad aj na jednoho starého muža, ktorého, keď už hodnú chvíľu na dyni sedel, počala omínať; i hniezdil a poťažkával sa na tej dyni, ale tak nemotorne, že sa dyňa kotúľala čím ďalej, tým rýchlejšie dolu vrchom, k veľkému strachu tam prítomných, stráž držiacich Maríkovanov. Vtom vletela dyňa do bôrkového kríčka a roztrepala sa na kusy, z kríčka ale vyskočil zajac, a utekal, len sa tak za ním prášilo, do húšťavy. Maríkovania skríkli: Hľa, už je žrebec vysedený, a je fako, veru fako."Zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/856/Holuby_Ukazka-zartovneho-prekarania-slovenskeho/1#ixzz35DKG8LQj