nedeľa 8. septembra 2013

Hradisko Šimunky - Nálezy

Tieto vzácne nálezy  našli na hradisku Široká na Šimunkách (najstaršia časť Marikovej) členovia archeologického krúžku v 90. rokoch. Ostrohy, časti konského postroja nám preukazujú, že na hradisku sídlili aj významní bojovníci - vtedajšia šľachta. Poľnohospodárske náradie zase vytvára obraz o tom, ako sa naši predkovia živili. Za osobitné povšimnutie stojí pilka, ktorých sa na slovensku našlo minimum (pokiaľ viem tak iba na Bijnej a úlomok sa našiel v Pružine) 

Fotografie nálezov sú prevzaté zo súboru dokumentov Martin Olšovský, Štefan Meliš, Jozef Moravčík: Po stopách predkov, Archeológia Stredného Považia od praveku po stredovek - súbor dokumentov a fotografií, vydal vlastným nákladom Martin Olšovský v roku 2008 v počte 4 kusy.