piatok 20. júna 2014

Holuby písal o Marikovcoch


Slovenský národovec, dejateľ, historik a vedec Jozef Ľudovít Holuby napísal v 19. storočí  množstvo zaujímavých diel. Jedno  nich sa nazýva "Ukážka žartovného prekárania slovenského" a vyšlo v roku 1896. Okrem iných zaujímavých a vtipných príbehov som tam našiel aj jeden, ktorý je priamo o Marikovcoch. Prinášam ho v pôvodnom znení:


"Maríkovanov premŕzajú, že zabili do oziminy zatúlavšieho sa žrebca, a keď sa dozvedeli, že to bol žrebec vojenský, tedy cisársky, báli sa veľkej pokuty. Tu bola tedy rada drahá; čo urobiť, aby spôsobenú škodu napravili? I uradili sa, že vezmú guľovatú dyňu a vysedia z nej žrebca. Vzali tedy hodnú dyňu, vyniesli ju na vysoký vrch a počali na nej rad radom, po numere sedieť, ako kvočka na vajciach. Tak prišiel rad aj na jednoho starého muža, ktorého, keď už hodnú chvíľu na dyni sedel, počala omínať; i hniezdil a poťažkával sa na tej dyni, ale tak nemotorne, že sa dyňa kotúľala čím ďalej, tým rýchlejšie dolu vrchom, k veľkému strachu tam prítomných, stráž držiacich Maríkovanov. Vtom vletela dyňa do bôrkového kríčka a roztrepala sa na kusy, z kríčka ale vyskočil zajac, a utekal, len sa tak za ním prášilo, do húšťavy. Maríkovania skríkli: Hľa, už je žrebec vysedený, a je fako, veru fako."Zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/856/Holuby_Ukazka-zartovneho-prekarania-slovenskeho/1#ixzz35DKG8LQj

streda 12. marca 2014

MARIKOVSKÁ VOJNA

Náš spolupracovník Ľuboš Šlapka nám poslal toto úžasné dielko - báseň o Marikovsko-Papradnianskej vojne. Jej autorom je pán Štefan Meliš, ktorý nám dal aj súhlas na jej zverejnenie. O tejto básni sa vedelo že by mala existovať, avšak dlho sa mi nedarilo ju získať. Zrejme kolovala medzi ľuďmi ako samizdat.

MARIKOVSKÁ VOJNA

Veru je Papradno veliká dedina
Kolom dookola vrškami hradená.
A samo Papradno cisára si chová
Že to nedokáže ani Maríková.

Ministr oznámil Cisárovi hrúzu
Že im Maríková chystá večnú skazu.
Tu Cisár oznámil dvojku Ministrovi
Aby to oznámil ihned Trubákovi.

Keď to Trubák počul ten hneď začal trúbiť
Papradňanské vojsko musíme ozbrojiť.
Husárik,Vojáčik, do zbrane skákali
Krpce a dreváky na nohy stekali.

Zvedel to Zakakan, viac ani nečakal.
K Seríkovi bežal Poprdáľa volal.
Volajte Zastanu,Kavku,Flintu,Vranu,
Aby ste už mali tú vojnu vyhranú.

Velitel Pičúrik ten popredku letel
Ale od hranice bál sa aj o krpce.
Prdzík strieľal z dela, Serík z mašinkvéra
Ľapacík z letadla, Zasralík len vedľa.

Chuchmák aj s Trulíkom tí sú účtovnými
Šaržík s Kompaníkom tí vládnu nad nimi.
A Kabo na stráži Kocúr ho tam stráži.

A jedna nešťastná maríkovská rana
Zabila tam v boji nášho Umriána.
Šuko, Koko, Boreáš, Čert a tiež Bohovec
Mali z toho strachu kedy bude koniec.

Smrcák sa napálil,kosu si nabrúsil
A na Západliskách Maríkovcov dusil.
Kaplán aj s farárom hneď tam pod chotárom
Ranených nechali, mŕtvych spovedali.

Kopšík s Hromadíkom zákopy kopali
Obušek,Motyček, tí im pomáhali.
Myslivec s Jágríkom vzali hámerlesky
A tak tam strieľali čo až také plesky.

Prišla aj Oborka vzala Oriáša
A kej oni zašli tam ostala kaša.
Velitel Kaprálik ten sa veľmi mračí
Že sú v jeho družstve všetko samí „sráči“

Janigáč,Jožigáč,Franigáč,Jurigáč
Pavligáč,Hedvigáč a posledný Pagáč.
Hrnčík mináž varí,Pečko rezne smaží,
Cibuľa,Saláčik, ten im to zapraží.

Ministr s Cisárom díval sa z Dúbravy
Keď na Chrcholínci bol ten boj krvavý.

Maríkovci hnali naše vojsko nadol
Ľapínec s Lapčíkom, aj Pado tam padol.
Kozík a Kozíček, Jeleň a Baranec
Začali tam robiť strašný harmatanec.

Nepriateľ útočil dolu z Chrcholínca
Začal postupovať dolu do Križovca.
Papradňanské vojsko hybaj všetko v nohy,
No Cisár povolal do zbrane zálohy.

Kokocík,Bosorík, dali sa do behu
Tam dole na Chotár zdola od Zábrehu.
Putaj,Muchaj,Hofman,Hajdúšik,Sekúrka,
Věštci Maríkovcov bili jako Turka.

Bol by ten boj býval ktovieako duhý
Lebo Maríkovci chcli zabrať Luhy.
Keď Cisár uvidel tú paniku veľkú
Povolal do boja Pánbožka, Anjeliku.

Maríkovské vojsko Kapitánik viedol
A keď tých dvoch zbadal hned on celý zbledol.
Zatrůbil na ústup,strhli sa tam zmatky
Maríkovské vojsko letelo naspátky.

A tým sa skončila tá ukrutná mela

Moc bolo posraných a ranených veľa.

nedeľa 16. februára 2014

Matej Bel o Marikovskej doline

Jeden z najvýznamnejších Slovákov 18. storočia - Matej Bel z Očovej, ktorého panovník nazval aj perlou Uhorska sa vo zväzku, pojednávajúcom o Trenčianskej župe venuje stručne aj Marikovej.  Jedná sa určite o jednu z najstarších zmienok o Marikovej.

O dedinách marikovskej doliny napísal toto: 

Podvážie je celkom maličká dedinka severne nad Milochovom vzdialená na dostrel. Patrí do považskobystrického panstva. 

Veľká Udiča, po maďarsky Nagy Udicsa patrí do toho istého panstva. Tamojší kostol je zasvätený evanjelistovi Matúšovi. 

Prosné sa nachádza povyše nad Veľkou Udicou smerom na sever a náleží považskobystrickému panstvu. 

Klieština  je úrodné vidiecke sídlo z toho istého panstva. Od predošlej dediny je vzdialená štvrť míle na sever. 

Hatné je obec, ktorá sa ukrýva severne na dostrel od Prosného. A patrí rovnakému panstvu. 

Mariková je približne rovnako vzdialená od predošlej dediny. Je to bohatá obec, ktorá bola kedysi pre cestovateľov nebezpečná ako hniezdo zbojníkov. Obyvatelia sa skrotili až pod hrozbou trestu od pánov. Na vyvýšenom mieste za dedinou sa nachádza kostol zasvätený sv. Matúšovi. Hraničí s Moravou, pričom táto blízkosť núka príležitosť na zbojnícke skusy. 

Toľkoto o dedinách, ktoré ležia za Váhom.

Zdroj: Matej Bel: Trenčianska stolica, Kysucké múzeum v Čadce, 2013, preložil Mgr. Imrich Nagy, PhD

piatok 24. januára 2014

Šimúnky (Široká), Hradište, Koscelisko – možné súvislostí

Archeológ Peter Schreiber pre našu stránku HRADISKA SK napísal nasledovný, mimoriadne zaujímavý článok, ktorý sa zaoberá možným priebehom starodávnych ciest v Marikovej a okolí. Téma predpokladanej starobylej cesty, vedúcej popod hradisko Šimunky je dnes veľmi populárna u záujemcov o našu históriu, avšak prinášaný článok je zrejme prvý odborne podložený článok na túto tému. Článok prinášame v plnom znení. Autorovi patrí veľká vďaka za kvalitný text.

http://www.hradiska.sk/2014/01/simunky-siroka-hradiste-koscelisko.html


streda 15. januára 2014

Stredoveký prsteň z Hornej Marikovej

V katastri obce Horná Mariková  v 80. rokoch náhodne počas poľnohospodárskych prác našiel Radovan Smižík jedinečný nález, ktorý aj vďaka nám  bol začiatkom tohto roka preskúmaný archeológom Petrom Schreiberom. Prsteň môže dokonca pochádzať až z 10. storočia (Slovanské obdobie), čo významne mení náš pohľad na osídlenie Hornej Marikovej v období stredoveku.  


Krátky článok o prsteni si môžete prečítať TU:

Nález prsteňa z Hornej Marikovej