utorok 2. októbra 2018

Pohraničiari v Marikovej (1993-2007)

Hraničné oddelenie policajného zboru Horná Mariková (ďalej len „HOPZ“) vzniklo po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1993 pre potreby ochrany štátnej hranice na danom úseku, ktorý bol vytýčený v zalesnenej časti (zelená hranica) hrebeňa pohoria Javorníkov. Prvotne bolo HOPZ zriadené v priestore na obecnom úrade, ale pre nevyhovujúce priestory a podmienky rezort ministerstva vnútra odkúpil a prerobil nedokončenú budovu od komunálnych služieb na Modľatíne. Tú dokončil na potreby vyhovujúce hraničnému oddeleniu pre jeho lepšie fungovanie. Budova bola rozdelená na dve časti. Jednopodlažná časť bola vyhradená stálej službe policajného zboru, kde boli priestory pre výkon služby príslušníkov policajného zboru. Dvojpodlažná časť slúžila priestormi pre príslušníkov VMV (vojská ministerstva vnútra), ktorí spolu s príslušníkmi policajného zboru súčinne vykonávali ochranu štátnej hranice. V tejto časti boli na hornom podlaží izby pre vojsko, sprchy a sociálne zariadenia. Zo zadnej strany budovy boli ešte garáže a koterce pre služobné psy.Počet príslušníkov policajného zboru bol osem až desať členov a vojaci ministerstva vnútra boli v počte štyroch až šesť členov. Vojaci ministerstva vnútra boli zaradení do stavov 5. Akčnej roty Klokočov (5. AR) a to až do 31 decembra roku 2001. Od 1 januára 2002 potom boli zaradení do Roty výcviku a výkonu služby Banská Bystrica.Príslušníci vojsk ministerstva vnútra mali iný režim služieb ako príslušníci policajného zboru. Harmonogram služieb bol v rotácii štyroch denných a štyroch nočných služieb. Voľné dni okrem prechodu medzi dennou a nočnou službou neboli. Služba bola zväčša vykonávaná formou pešej hliadky a bola tvorená veliteľom hliadky a členom hliadky s presnou trasou určenou nadriadenými hraničného oddelenia. Zloženie hliadok bolo zväčša urobené tak, že ju tvoril služobne starší, skúsenejší vojak a služobne mladší vojak, ktorý sa zaúčal do miestneho terénu. Do právomocí a povinností hliadky patrila aj námatková kontrola osôb a motorových vozidiel. Viem že neraz sme miestnym obyvateľom liezli s tou činnosťou na nervy ,ale museli sme tak konať. Pokiaľ hliadka zadržala narušiteľov, tí boli následne presunutí z terénu do priestorov HOPZ, kde boli podrobení ďalším procedúram v rámci zákonov a boli ubytovaní pod stálym dohľadom strážnej služby, kým sa nevybavili náležitosti potrebné k transportu do utečeneckých táborov na území Slovenskej republiky. Mnohopočetné zaistené zadržané národnosti svedčia o dosť „živom“ hraničnom úseku: Afganistan, Irak, India, Čečensko, Čína, Severný Vietnam, Kurdi, Ukrajina atď. Po službe, ktorá trvala osem, alebo dvanásť hodín, bol čas vyhradený na spánok , stravovanie, osobnú hygienu a hygienu priestorov HOPZ (v zime odpratávanie snehu spred HOPZ) a iné zamestnania určené nadriadenými . Výzbroj príslušníkov HOPZ bola útočná puška VZOR 58 ráže 7,62x39 mm (ľudovo samopal) s palebným priemerom štyri zásobníky a pištoľ VZOR 82 ráže 9x18 mm s palebným priemerom dvoch zásobníkov. K výstroji sa nosil obušok, putá RALK, rádiostanica PR31 a poľný obväz VZOR 80. HOPZ malo priradený voz LADA NIVA 4x4 bielej farby s rádiostanicou.

Príslušníci vojsk Ministerstva vnútra nemali zabezpečenú stravu v stálej kuchyni ako bolo zvykom na akčných rotách, alebo na klasických vševojskových útvaroch, ale mali vyplácanú náhradu za stravu vo forme diet, čo robilo do mesiaca spolu zo žoldom približne 3600 slovenských korún. Z určených peňazí si museli stravu zabezpečiť a pripraviť sami.


S príchodom a vstupom do schengenského priestoru sa v Slovenskej Republike stratila potreba strážiť časť hraníc republiky a začala sa strážiť iba vonkajšia hranica priestoru a tak v roku 2007 HOPZ Horná Mariková stráca význam, pričom HOPZ a všetci príslušníci policajného zboru a vojsk ministerstva vnútra boli postupne rozpustení a HOPZ zrušené.

Autor: Michal Jeleň